KTF

Podczas comiesięcznych spotkań dzielimy się doświadczeniami i osiągnięciami oraz prezentujemy swoje prace, które rywalizują w konkursach: miesiąca, roku oraz konkursach tematycznych.

Organizujemy także spotkania autorskie, plenery, pokazy a także na wystawy naszych członków.

Aktualności

Mikroplener – 14 kwietnia 2018

Kolejne spotkanie z cyklu „mikroplenery” odbyło się 14 kwietnia 2018 a wzięła w nim udział grupa członków Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego w składzie: Mariola Poręba, Alicja Przybyszowska, Jan Brdej, Marcin Morański, Anna Wantuch, Michał Piotrowski oraz goście: Krzysztof Brzęczek. Spotkania cieszą sie coraz większą popularnością. Obiektem fotograficznym były po raz drugi „Starosądeckie Stawy”, wiosna rozwija się …

KTF Na Bałkanach

Nasi reprezentanci Ula i Paweł Ferenc wzięli udział w 2ND International Circuit of Photography BALKAN FRAME 2018 – Serbia , Czarnogóra , Macedonia. W Salonie wzięło udział 482 fotografów z całego świata przysyłając prawie 4500 fotografii. Międzynarodowe jury doceniło prace Uli i Pawła. W staraniach o uzyskanie tytułu AFIAP zdobyli kolejne akceptacje: Ula 8, a …

Mikroplener – 7 kwietnia 2018

Stało się !!!! Rozpoczęliśmy cykl „mikroplenerów”, które mają na celu wspólne wyjście w teren, wymianę uwag – umiejętności a nawet sprzętu ;-). Spotkania takie odbywać będą się w zależności od kaprysów pogody. Udział może wziąć udział KAŻDY fotografujący (goście mile widziani, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów). Informacja o „spotkaniu fotograficznym” ogłaszana jest na stronie: https://www.facebook.com/ktf.krynica/ lub …

Kontakt

K r y n i c k i e  T o w a r z y s t w o  F o t o g r a f i c z n e
ul.Kraszewskiego 142 p.120 , 33-380 Krynica-Zdrój

konto  nr  59 8802 0002 2001 0000 0710 0001
 NIP 734-29-46-681      REGON 000807990
 KRS nr 0000206194