Sukces Janka Brdeja w Indiach

Sukces Janka Brdeja w Indiach! Nagroda JPS CM za pracę „Night over the Village” oraz cztery akceptacje na Jodhpur International Circuit 2018. Gratulacje!