Lipiec 2021

Spotkanie czerwcowe

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju.
Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2020 rok oraz udzieliło jednogłośnie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego.

Na zebraniu przeprowadzony został konkurs : ” Zdjęcie miesiąca – czerwiec ”
Wyniki konkursu:

I miejsce „Linie ” fot. Renata Michalczyk
II miejsce „Przyjaźń ” fot. Renata Michalczyk
III miejsce „Morze ” fot. Stanisław Peciak

Wyróżnienia :
I miejsce „ Cieśniowy” fot. Stanisław Peciak
II miejsce „ Trawertyny „ fot. Stanisław Peciak