Dyplom w konkursie 6th Bardaf International Exhibition 2017 dla najlepszego foto klubu na salonie pod patronatem FIAP
Dyplom w konkursie 4rd InternationalSalon of Photography „SPRING FOTOSALON BARDAF” 2017 dla najlepszego foto klubu na salonie pod patronatem FIAP
Dyplom w konkursie 3rd InternationalSalon of Photography „SPRING FOTOSALON BARDAF” 2016 dla najlepszego foto klubu na salonie pod patronatem FIAP
Dyplom z gratulacjami za nominację do IV plebiscytu „O nagrodę Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin” w 2016 roku
Odznakę „Złoty Herb Krynicy” w 2013 roku z okazji 35-lecia KTF, przyznaną przez Burmistrza Krynicy Zdroju
Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2013 roku z okazji 35-lecia KTF
Statuetka „Przyjaciel Szpitala” za współpracę z SPZOZ Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju otrzymana w 2013 roku z okazji jubileuszu 35-lecia KTF
Statuetka „Złote Jabłko Sądeckie” za wkład w promocję Ziemi Sądeckiej, przez utrwalenie jej piękna w fotografii w roku 2010, podczas Forum Organizacji Pozarządowych
Medal okolicznościowy za działalność na rzecz fotografii od Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód