Wybrano nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2023-2025

W dniu 26 stycznia 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie -zebranie sprawozdawczo- wyborcze członków Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju.
Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe stowarzyszenia za 2022 r.
oraz udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia kadencji 2020-2022

Wybrano nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2023-2025 w składzie :

ZARZĄD:
Prezes Zarządu – Jolanta Szyszka
Wiceprezes ds. artystycznych – Renata Michalczyk
Sekretarz – Anna Wantuch
Skarbnik – Piotr Kulbat
Członek – Juliusz Jarończyk

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – Janusz Śmiałek
Członek – Sławomir Kubas