Wystawa ks. Józefa Klocha “3xR”

Wśród wielu zjawisk kulturowych ważnym, jeśli nie najważniejszym, jest religia. Wystawa „3xR” dotyczy trzech największych religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Przedstawia ona wiernych tych religii – przede wszystkim ich zachowania religijne, ale także ich życie codzienne.

Fotografowanie jest hobby ks. Józefa Klocha. Interesują go przede wszystkim elementy życia religijnego. Autor jest od 1996 roku wykładowcą akademickim, obecnie profesorem UKSW w Warszawie. W latach 2003-2015 był rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Polski.

Among the many cultural phenomena, religion is important, if not the most important. The exhibition “3xR” deals with the three largest monotheistic religions – Judaism, Christianity and Islam. It depicts the believers of these religions – above all their religious behaviour, but also their everyday life.

Photography is a hobby of Fr Joseph Kloch. He is primarily interested in elements of religious life. The author has been an academic lecturer since 1996 and is currently a professor at UKSW in Warsaw. From 2003 to 2015 he was spokesman for the Polish Bishops’ Conference.

Wystawa będzie prezentowana do 30 września w Pijalni Głównej w Krynicy–Zdroju, al. Nowotarskiego 9/3