Wystawa Stanisława Peciaka „ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ„

Wystawa prezentowana jest w Pijalni Głównej ul. Nowotarskiego 9/4 -Krynica Zdrój.

fot. Piotr Kulbat

„ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ„

W Wielki Czwartek Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej obmywa zgodnie ze zwyczajem stopy apostołów. Po scenie Ostatniej Wieczerzy pątnicy ruszają do Ogrojca. Tam po zdradzie Judasza, Pan Jezus zostaje skrępowany i przywiedziony przed sąd Rady Żydowskiej. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wieczerniku następuje całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Piwnicy Pana Jezusa. W Wielki Piątek pątnicy wcześnie rano zbierają się przy kaplicy U Kajfasza, by tam obejrzeć sceny porannego sądu nad Jezusem. Stamtąd wyruszają do Piłata i Heroda, aby po wysłuchaniu Dekretu- wyroku śmierci towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze krzyżowej zakończonej na Wzgórzu Ukrzyżowania. Tradycja organizowania w Kalwarii Zebrzydowskiej misteriów sięga początków XVII w., gdy został ufundowany klasztor Bernardynów.

Stanisław Peciak urodzony w 1959r. w Marcinkowicach. Od 47 lat pasjonuje się fotografią. Od 18 lat jest członkiem Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotograf dokumentalista gromadzący szczegółową dokumentację fotograficzną wydarzeń regionalno-kulturalno- sportowych odbywających się na terenie Podhala, Spisza, Orawy i Ziemi Sądeckiej. Za działalność wyróżniony Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim – „Za zasługi dla Ziemi Sądeckiej” i odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.